Skip to content

решения, 
консултации, 
стратегии, 
 които   работят
 даващи   адекватни   GDPR   решения
 изготвени   от   професионалисти

Когато опазването на личните данни е Ваша бизнес отговорност

Защитата на личните данни представлява повод за голямо безпокойство за физическите лица. Общият регламент за защита на данните/GDPR осигурява по-голям контрол на гражданите върху начина на използване на личните им данни, като същевременно значително рационализира регулаторната среда за бизнеса.

GDPR дава насоки и очертава една технологична рамка, в която организациите трябва да се вместят. Труден избор за всяка от тях обаче ще бъде за това кога, къде и какво да инвестират, за да осигурят максимална защита на обработваните от тях лични данни.

И докато някои имат мащаб и собствен ресурс за внедряване на технологии и закупуване на софтуер, повечето компании не разполагат с назначени служители – експерти, които да консултират и да оптимизират технологиите за собствена сметка.

В този момент на помощ идват професионалните консултанти, доставчици на софтуер, компании за ИТ услуги, юристи.

Ние от Тъчпойнт можем да предложим точно това – експертни познания, разбиране на предизвикателствата, които поставя GDPR и адекватни решения за привеждане към съответствие.

Съдействие по пътя към GDPR съответствие

01.
02.
03.
Консултация,
анализ и оценка
на настоящото състояние на обработването
- установяване на мащаба на обработваните от Вас данни, какъв е техният вид
- очертаване на рамка как е организирано обработването
- посочване на отклоненията от нововъведените изисквания за обработване


Изготвяне на документация и разработване на процедури за дейностите по обработването
- изготвяне на форми за съгласие, за поверителност, политики за предоставяне на информация на субектите на данни и др.
- запознаване с документацията, която неминуемо трябва да съпровожда обработването
Технологично съответствие
- оценка на риска, анализ на информационната инфраструктура и консултации за нейното подобряване от гледна точка на защита, сигурност
- привеждане на съответствие към GDPR на уеб сайтове и онлайн магазини
Научете повече за

Защо да ни се доверите?

  ние от Тъчпойнт познаваме регулацията, управляваме ИТ процеси, развиваме бизнес проекти

  следим всички нови регулации в областта на информационната сигурност, киберсигурност, защита на личните данни и методите и мерките за тяхното прилагане и предлагаме на клиентите си най-доброто и най-актуалното за момента.

  притежаваме необходимите знания и компетенции, разбираме предизвикателствата, които поставя GDPR 

  защото можем да предложим професионални и обстойни решения за адаптиране на бизнес процесите към  изискванията на GDPR

години
опит
0
доволни клиенти
0
завършени проекти
02 /20

GDPR

Защо защитата на личните данни е важна

В последните години много се говори за защита на личните данни, за мерките, които трябва да предприемаме, за да защитим основото ни право на неприкосновеност на личния живот, както и правата на другите, в случаите, в които сме в ролята на администратор или обработващ лични данни. 

Защо обаче защитата на личните данни наистина е от значение? Ето няколко причини за това…